1श्री धीरेन्द्र कुमार कुरील व्याख्याता सिविल अभि0अध्यक्ष समिति
2श्री पुष्पेन्द्र कुमार व्याख्याता गणितसदस्य समिति
3श्री विकास कुमार कर्मशाला अनुदेशकसदस्य समिति